Integritetspolicy

Plus500review.com är en del av Site Diensten, ett företag av Alex Mostert. Site Diensten tar din integritet på allvar och vidtar alla tänkbara åtgärder för att säkert bearbeta och använda information om dig. Detta integritetsuttalande diskuterar vilka data som behandlas och för vilka ändamål. Du kan också hitta ytterligare information om rättigheterna med avseende på dina personuppgifter. Läs integritetspolicyn i detalj och skicka ett e-postmeddelande om du har några frågor.

Vad är Site Diensten?

Site Diensten är ett eget företag som är registrerat vid Handelskammaren i Nederländerna under nummer 55807410. Registreringsadressen är Herengracht 248F i Amsterdam (1016BV). Site Diensten är den som slutgiltigt ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

Hur använder Site Diensten dina uppgifter?

Nedan finns en översikt över de syften för vilka Site Diensten behandlar dina personuppgifter. Det specifika syftet anges alltid så att det tydligt framgår varför uppgifterna samlas in.

Funktioner på webbplatsen

Webbsidesanalys: Google Analytics spårar hur varje användare använder webbsidan. Dessa uppgifter används endast anonymt. Det är inte möjligt att fastställa vem du är och uppgifterna kan inte spåras till dig personligen.

Skicka kommentarer: när du skickar en kommentar används de uppgifter som du tillhandahåller. Du kan bestämma om du vill använda ditt eget namn eller ett användarnamn. Du har alltid möjlighet att skicka in en begäran om att redigera ditt eget meddelande eller anonymisera ditt namn.

Marknadsföring

Affiliate-marknadsföring: andra parter håller reda på vilka länkar du klickar på. När du besöker en länk som ansluter till exempelvis en mäklare eller bank spåras detta med hjälp av en cookie. När du senare köper en produkt eller tjänst tilldelas Site Diensten en provision för detta.

Hur erhålls dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är i besittning av Site Diensten eftersom du har tillhandahållit dem till Site Diensten. Enligt den europeiska allmänna dataskyddsförordningen har du de nödvändiga rättigheterna när det handlar om dina personuppgifter. Dessa rättigheter diskuteras kortfattat på denna sida.

Inspektion

Du har rätt att se vilka uppgifter Site Diensten har. Du kan enkelt begära detta genom att skicka ett oss e-postmeddelande.

Ändring

Du kan begära Site Services att ändra, korrigera, komplettera, radera eller blockera vissa uppgifter om dig.

Begränsa behandlingen

Du kan av begära av Site Diensten att behandlingen av dina personuppgifter begränsas på vissa villkor.

Invändning

Det är möjligt att invända mot behandlingen av vissa uppgifter på grund av det legitima intresset från Site Diensten eller en tredje part.

Överföring av uppgifter

Du har rätt att begära dina personuppgifter. Dessa uppgifter kommer att tillhandahållas i en strukturerad och vanlig form, så att du också kan använda uppgifterna i ett annat digitalt system.

Återkalla samtycke

Du har alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen av vissa uppgifter. Detta får inga följder för de uppgifter som har behandlats tidigare, men det innebär att dessa uppgifter inte längre kan behandlas. Som en följd kanske Site Diensten inte längre kan tillhandahålla vissa tjänster till dig.

Svar från Site Diensten

Du kan enkelt skicka e-post om förfrågningar kring dina uppgifter. Site Diensten kommer att behandla förfrågningar så snart som möjligt och svarar inom en månad efter mottagandet. Om begäran avvisas förklarar vi varför detta i så fall sker.

This post is also available in: English Nederlands Español Čeština polski Română Svenska Italiano Deutsch العربية עברית Português Русский Dansk فارسی Norsk bokmål Français 简体中文 繁體中文